Dane

Ponúkame okrem iného tieto služby:

  • spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní právnických aj fyzických osôb
  • riešenie daňových problémov vrátane vypracovania odborných stanovísk
  • zatriedenie majetku do odpisových skupín vrátane stanovenia obstarávacích cien jednotlivých častí majetku
  • detailné analýzy daňových rizík
  • riešenie daňovej optimalizácie
  • …a mnohé ďalšie služby