Kontrolný výkaz

27.12.2013 09:10

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.1.2014 je nutné k hláseniu o DPH pripojiť aj kontrolný výkaz.

V kontrolnom výkaze sa uvádzajú čísla FA a IČ DPH daňových subjektov, ktoré sú nahrávané pri zaúčtovaní z nášho systému.

Skontrolujte si prosím, či údaje uvádzané v našom systéme sú správne, v opačnom prípade si nebudete môcť nárokovať odpočet DPH a finančná správa bude môcť vyrubiť pokutu do výšky 10 000 EUR a pri opakovanom porušení až do výšky 100 000 EUR.

V prípade, že údaj IČ DPH (platí len pre platiteľov DPH) nemáte uvedený, alebo je uvedený nesprávne, napíšte nám, opravíme ho v našom systéme.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte.

 

Váš daňový poradca = Vaše Dane.

Pooucenie_Kontrolný výkaz_DPH.pdf (306 kB)